term

På side 7 i Dansk Selskab for Almen Medicins “Funktionelle lidelser” http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/  er der nævnt følgende eksempler på sygdomme, som Per Fink og CO har ‘konverteret’ til de såkaldte funktionelle lidelser, psykiske lidelser med fysiske symptomer, ud fra Forskningsklinikkens filosofi: • Kronisk smertetilstand, Almen/udbredt smerte (A01) • Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, Postviralt træthedssyndrom (A04) • …

Continue reading Syndrom X, hjertesmerter

Hvad er Term-modellen?   Term-modellen, meget kort: Er en samtale- og patient-håndterings-model udviklet af psykiater Per Fink og Forskningsklinikken for funktionelle lidelser. Modellen går ud på at, lægen skal være empatisk, mens han lytter til patienten, selvom han faktisk har en plan for patientens behandling,  som består i mindfunes, kognitiv terapi, gradueret træning og psykofarmaka. Term-modellen anbefaler, at patienten ikke …

Continue reading Om Term modellen

Uddrag af den origanale Term-model:   Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM – modellen   The Extended Reattribution and Management Model – Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger   Fink, M. Rosendal, T. Toft   Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, Århus Universitetshospital Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet     …

Continue reading Den originale Term-model

Spørgsmål til politiske instanser om Forskningsklinikken for de såkalde funktionelle lidelsers RET til at konvertere speciallægeerklæringer på fysiske sygdomme til psykiatriske diagnoser – og deres ikke-svar   Kære Morten Bødskov                                                                                    18.05.12   Jeg skriver til dig i din egenskab af justitsminister.   Jeg har to diagnoser (på fysiske sygdomme), som jeg har fået af førende …

Continue reading Ret til at konvertere diagnoser?

Citater fra interne papirer regionerne imellem angående de nye Videnscentre for ME: Notat 25 Region Midtjylland 29.10.10 ”Der findes en solid dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk optræning er effektive behandlinger ved CFS og andre funktionelle syndromer, hvorimod der er mere sparsom dokumentation for andre behandlingsmetoder.” Notat 39. Region Hovedstaden 30.03.11 ”Der findes …

Continue reading ‘Solid’ dokumentation

Vi i gruppen Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde har gennem lang tid iagttaget Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFLs, behandlingsmetoder og resultater af disse, og kommunernes henvisning af kronisk syge til samme klinik, og regionernes tilsyneladende blinde accept af klinikkens virke og ringe dokumentation for behandlings- succeser. Vi har gentagne gange påpeget dette for de …

Continue reading Mere ‘dokumentation’

The British Journal of Psychiatry (2012) 200, 499–507. doi: 10.1192/bjp.bp.111.098681   The study was funded by Central Denmark Region, the Aarhus University Hospital Research Initiative, the A.P. Møller Foundation for the Advancement of Medical Science and the Medical Association for the County of Aarhus.       Cognitive–behavioural group treatment for a range of functional …

Continue reading FFLs vigtigste undersøgelse

De nyeste artikler ligger øverst, så hvis man vil have rækkefølgen kronologisk, så skal man læse nedefra og op.     Dagens Medicin, Opdateret 20.06.2014 Opinion: Debat   Stig Gerdes:   FL er medicinsk umoralsk   Kære Per Fink — funktionelle lidelser er et overgreb mod patienterne, og jeg vil ikke vende det blinde øje …

Continue reading Stig Gerdes vs Per Fink

Fonde, psykiatrien, medicinalfirmaer og kommuner har fælles interesser     Læge Stig Gerdes brev til TrygFondens bestyrelse:     Kære Medlem af TrygFondens Bestyrelse   Jeg skriver til Jer, fordi I er medlemmer af Trygfondens Bestyrelse, og jeg vil gerne gøre opmærksom på, hvad Funktionelle lidelser (FL) egentlig står for.   Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser …

Continue reading TrygFonden og psykiatrien

Links til artikler i Ekstrabladet:     Derfor kan systemet godt lide at du er psykisk syg http://ekstrabladet.dk/nationen/article2193664.ece     Sådan bliver svære patienter tryllet psykisk syge  http://ekstrabladet.dk/nationen/article1849917.ece Lægen sagde psykose – det var sklerose http://ekstrabladet.dk/nationen/article1771376.ece Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen  http://ekstrabladet.dk/nationen/article1743708.ece       Links til artikler i Arbejdere:     …

Continue reading Artikler