‘Solid’ dokumentation

Citater fra interne papirer regionerne imellem angående de nye Videnscentre for ME: Notat 25 Region Midtjylland 29.10.10 ”Der findes en solid dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk optræning er effektive behandlinger ved CFS og andre funktionelle syndromer, hvorimod der er mere sparsom dokumentation for andre behandlingsmetoder.” Notat 39. Region Hovedstaden 30.03.11 ”Der findes …

Continue reading ‘Solid’ dokumentation