Mere ‘dokumentation’

Vi i gruppen Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde har gennem lang tid iagttaget Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFLs, behandlingsmetoder og resultater af disse, og kommunernes henvisning af kronisk syge til samme klinik, og regionernes tilsyneladende blinde accept af klinikkens virke og ringe dokumentation for behandlings- succeser. Vi har gentagne gange påpeget dette for de …

Continue reading Mere ‘dokumentation’