Høringssvar til DSAM

DSAMs vejledning om funktionelle lidelser – høringssvar Foreninger – ofrentlig høring http://funktionellidelse.dk/hoering/arbejdsskadeforeningen_avs.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/doed_i_psykiatrien.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/ehs_foreningen_af_el_overfoelsomme.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/facebook_gruppen_menneskesynet_bag_term_modellen_og_laegekonsulenternes_arbejde_bente_stenfalk.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/fmsd_foreningen_mod_skadeligt_dentalmateriale.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/landsforeningen_infralyd_og_miljoe.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/landsorganisationen_natursundhedsomraadet.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/mcs_danmark.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_birte_lambjerggaard.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_rebecca_hansen.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_vivian_hvenegaard.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/videncenter_for_duft_og_kemikalieoverfoelsomhed.pdf   Private – offentlig høring http://funktionellidelse.dk/hoering/private/ann_clausen.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/elsebeth_halckendorff.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/gitte_laugesen.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/hanne_koplev.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/hans_prag.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/henrik_isager.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/inge_hansson.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/jette_skovgaard.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/mette_toft.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/private/winnie_laybourn.pdf http://www.dsam.dk/files/181/pia_bjerre_christensen.pdf   Inviterede http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/indvandrermedicinsk_klinik_odense_universitetshospital.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/boerne_og_ungdomspsykiatrisk_selskab.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_psykiatrisk_selskab.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_reumatologisk_selskab.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_samfundsmedicinsk_selskab.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_allergologi.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_arbejds_og_miljoemedicin.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_geriatri.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_sygeplejeraad.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/danske_patienter.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/danske_regioner.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/irf.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/laegehaandbogen_patienthaandbogen.pdf http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/laegemiddelstyrelsen.pdf …

Continue reading Høringssvar til DSAM