Fibromyalgi

Fibromyalgi. Her ses Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelsers liste over deres ’stjålne sygdomme’ i Dansk Selskab for Almen Medicins nye “Vejledning om funktionelle lidelser”, side 7, citat: “Endelig anvendes en række forskellige betegnelser for funktionelle syndromer indenfor de somatiske specialer. Eksempler herpå er: • Neurasteni (P78) • Kronisk smertetilstand, Almen/udbredt smerte (A01) • Kronisk …

Continue reading Fibromyalgi